Projecte Lingüístic

Llengua francesaLa llengua francesa, com a segona llengua estrangera, s’imparteix a Cinquè i Sisè de Primària i a Primer d’ESO de manera obligatòria per a tot l’alumnat. A partir de Segon d’ESO, s’ofereix com a matèria optativa. Disposem també d’una auxiliar de conversa en llengua francesa.

A 4t d’ESO doblem les sessions setmanals recomanades pel Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preparar a l’alumnat que desitgi estudiar el BatxiBac (Programa oficial de la Generalitat de Catalunya que permet aconseguir el batxillerat del nostre territori i el batxillerat francès alhora).