Projecte Lingüístic

Exàmens oficialsCom a tret característic del nostre centre i en la nostra línia de continuar treballant en les competències comunicatives, dins la dimensió d’un marc europeu cada cop més exigent, oferim la possibilitat als nostres alumnes de certificar el seu nivell d’anglès a través dels exàmens de la Universitat de Cambridge en el nostre propi centre, essent centre examinador oficial.

La preparació per a aquestes proves té lloc durant el curs escolar, i l’alumnat rep l’orientació dels mestres especialistes de llengua anglesa sobre quin nivell s’ajusta més a les seves possibilitats. Si bé els exàmens oficials són de caràcter opcional i voluntari, creiem fermament que es tracta d’una oportunitat immillorable per al nostre alumnat.

Els nostres alumnes tenen la possibilitat d’acreditar el nivell B2 (First Certificate) a 4t d’ESO. Així mateix a partir del curs 16-17 també oferim la possibilitat d’acreditar el seu nivell en llengua francesa mitjançant l’Alliance Française de Girona.