Projecte Lingüístic

Educació Infantil i Primària.


Durant l’etapa d’infantil i primària els nostres alumnes realitzen les matèries de Play & Discover (psicomotricitat), P.E. (educació física), Chess (escacs), I.C.T (tecnologies de la informació i la comunicació, TIC) i projectes puntuals dins de les matèries de medi natural o medi social amb l’anglès com a llengua vehicular.