Projecte Lingüístic

Organització i gestió

Tots els documents administratius del centre es redacten en llengua catalana, així com els comunicats entre els diferents membres de la comunitat educativa: informes als pares i mares, circulars, convocatòries, fulls informatius, revista, menús...