Projecte Lingüístic

Context Sociolingüístic

 Alumnat.

Un percentatge elevat del nostre alumnat utilitza la llengua catalana com a llengua de comunicació entre els seus companys. Cada vegada, però , és més l' alumnat d'altres indrets de fora de Catalunya que s'incorporen als diferents nivells i que necessiten una atenció per tal d'entendre la nostra llengua i poder seguir els continguts de les diferents àrees curriculars.


Entorn.

 El nostre centre, amb la seva llarga trajectòria des de la seva fundació el 1829, està situat al centre de la ciutat de Figueres, en un ambient on fins fa pocs anys la majoria dels seus habitants eren majoritàriament de parla catalana. Amb el fenomen de la immigració creiem que el projecte lingüístic ha de garantir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació sociolingüística de l'alumnat, vetllant per l'ús del català com a vehicle d'ensenyament- aprenentatge .